Smaller Default Larger

10 đặc điểm của dịch vụ đám mây 1C:Fresh

1. Khách hàng tự quản lý dữ liệu và người dùng mà không bị phụ thuộc vào nhà cung cấp

Mỗi khách hàng được cấp một thuê bao, và được trao toàn quyển để quản lý thuê bao đó. Người quản lý thuê bao có quyền tạo mới ứng dụng (cơ sở dữ liệu - CSDL) để hạch toán cho từng công ty. Số lượng CSDL phụ thuộc gói dịch vụ mà khách hàng mua. Chủ thuê bao tự mình tạo mới và phân quyền cho những người người sử dụng trong từng CSDL. Công nghệ 1C:Fresh không cho phép nhà cung cấp dịch vụ được truy cập đến các ứng dụng của khách hàng.

Như vậy, khách hàng có thể tin tưởng rằng, dữ liệu của họ được quản lý bởi chính họ, và ở mức độ nào đó, làm tăng tính bảo mật dữ liệu và cũng là điểm khác biệt đầu tiên so với các giải pháp đám mây cùng loại khác của Việt Nam.

Xem thêm: 10 đặc điểm của dịch vụ đám mây 1C:Fresh

1C "Đám mây"

1C "đám mây" là tên gọi chung cho nhóm các giải pháp quản trị doanh nghiệp xây dựng trên nền tảng "1C:DOANH NGHIỆP 8" được ứng dụng công nghệ "điện toán đám mây". 1C "đám mây" đã có đầy đủ tính năng sẵn sàng để sử dụng ngay và không yêu cầu cài đặt các giải pháp ứng dụng trên Server điều khiển hoặc trên máy tính cá nhân của người sử dụng. Công nghệ "điện thoán đám mây" cho phép bạn làm việc với các phần mềm của nhóm 1C "đám mây" thông qua internet. Do đó tốc độ xử lý dữ liệu, các thao tác với giải pháp ứng dụng sẽ phụ thuộc vào tốc độ đường truyền internet của bạn.

Xem thêm: 1C "Đám mây"

Nền tảng 1C:Doanh Nghiệp 8

Nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP 8 ra đời trên cơ sở 6 năm kinh nghiệm sử dụng hệ thống chương trình 1C:DOANH NGHIỆP 7.7. Mặc dù đã có sự thay đổi lớn nhưng phiên bản 8 vẫn giữ lại và kế thừa ‎ý tưởng của phiên bản trước. 1C:DOANH NGHIỆP được định hướng để giải quyết các vấn đề tự động hóa kế toán và quản l‎ý doanh nghiệp. Việc sử dụng các đối tượng ứng dụng cho phép người lập trình có thể giải quyết một loạt các vấn đề về kế toán kho, kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị, hạch toán tiền lương, phân tích dữ liệu và quản trị.


1C:DOANH NGHIỆP có thiết kế giao diện hiện đại và tạo sự thỏa mái cho người sử dụng khi làm việc với hệ thống trong thời gian dài. Hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 là hệ thống mở, có khả năng tích hợp với bất kỳ phần mềm và thiết bị ngoài nào trên nền tảng tiêu chuẩn. Trong hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 có đầy đủ bộ công cụ, nhờ đó có thể:

Xem thêm: Nền tảng 1C:Doanh Nghiệp 8

Chuyên mục phụ