Smaller Default Larger

Phần mềm 1C:Bán Lẻ 8

Phần mềm "1С:Bán Lẻ 8" được dùng để tự động hóa hoạt động kinh doanh tại các điểm bán lẻ, bao gồm những cửa hàng kinh doanh độc lập hoặc một hệ thống mạng lưới có nhiều cửa hàng bán lẻ.

Giải pháp phần mềm "1С:Bán lẻ 8" tự động ghi nhận các nghiệp vụ dưới đây:

  • tiếp nhận hàng hóa từ đối tác vào kho của cửa hàng;
  • bán hàng và cung cấp dịch vụ cho đối tác;
  • điều chuyển hàng hóa nội bộ giữa các cửa hàng và kho bãi;
  • tạo các bộ sản phẩm trước và trong khi bán hàng;
  • nhận hàng bán bị trả lại, kể cả sau khi đã hết phiên làm việc của thu ngân;
  • kiểm kê hàng tồn kho;
  • lập các chứng từ nhập và xuất hàng trực tiếp tại các cửa hàng;
  • lập hóa đơn bán hàng, khi hết phiên làm việc của thu ngân thì lập bảng kê tổng hợp bao gồm cả hàng hóa bị trả lại trong phiên làm việc;
  • chuyển tiền nội bộ giữa các cửa hàng, quầy thu ngân nội bộ trong cửa hàng, giữa cửa hàng và quỹ tiền mặt của doanh nghiệp;
  • hỗ trợ các thiết bị bán hàng như: máy tính tiền, máy quét mã vạch, cân điện tử, màn hình khách hàng, hệ thống thẻ thanh toán, thiết bị đọc thẻ từ.

 

Xem thêm: Phần mềm 1C:Bán Lẻ 8