Smaller Default Larger

Phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8" giá chỉ từ 2.000.000 đồng

 

Tự động lập chứng từ trong 1C:Kế Toán 8

Như các bạn đã biết, một khi đã áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán thì công việc chủ yếu của người kế toán là nhập dữ liệu đầu vào của các chứng từ, còn lại các công việc tính toán, ghi sổ và lập các báo cáo kế toán phần mềm sẽ tự động thực hiện. Để tăng tốc độ nhập dữ liệu cho kế toán, phần mềm "1C:Kế Toán 8" cung cấp nhiều công cụ cho phép nhập dữ liệu một cách tự động, một trong số những công cụ đó là công cụ “Nhập trên cơ sở”.

Xem thêm: Tự động lập chứng từ trong 1C:Kế Toán 8

1C:Kế Toán 8 (căn bản)

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" phiên bản căn bản là giải pháp đóng gói dùng để tự động hóa kế toán doanh nghiệp trên một máy tính với một người sử dụng. Phiên bản này cho phép tiến hành kế toán cho nhiều doanh nghiệp trong các cơ sở dữ liệu riêng biệt, phù hợp với luật pháp và chế độ kế toán Việt Nam.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" phiên bản căn bản được cập nhật liên tục các thay đổi và tính năng đầy đủ như phiên bản mở rộng ngoại trừ không có khả năng tùy chỉnh tự do, giới hạn chỉ một người sử dụng và không có cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các nút.

Khi người sử dụng cần nâng cấp từ phiên bản căn bản sang phiên bản mở rộng, các dữ liệu kế toán được lưu trong phiên bản căn bản sẽ được chuyển toàn bộ sang phiên bản mở rộng.

Phiên bản căn bản có thể dùng trong các doanh nghiệp quy mô nhỏ chỉ có một kế toán hoặc những công ty, cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán.

So sánh giữa phiên bản căn bản và phiên bản mở rộng:


1С:Kế Toán 8 - phiên bản học tập

1C:Kế Toán 8 - phiên bản học tập được phát hành dành cho người sử dụng muốn tìm hiểu về giải pháp 1C:Kế Toán 8. Phiên bản này có đầy đủ các tính năng như phiên bản thương mại nhưng bị hạn chế một số quyền của người sử dụng.

Trọn bộ phiên bản học tập 1C:KẾ TOÁN 8 gồm:

- Bộ sản phẩm đóng gói "1С:KẾ TOÁN 8, phiên bản học tập" bao gồm đĩa chương trình và các tài liệu hướng dẫn đi kèm.

- Đĩa chương trình có chứa các tài liệu hướng dẫn dưới dạng video "Học nhanh 1C:KẾ TOÁN 8", video “Làm việc hiệu quả với chương trình 1C:DOANH NGHIỆP 8” và các tài liệu hướng dẫn dưới dạng điện tử dành cho người sử dụng.

- Tài liệu đi kèm bộ sản phẩm bao gồm các tài liệu phát hành dưới dạng sách. Các tài liệu này sẽ hướng dẫn chi tiết người sử dụng về các thao tác và quy trình làm việc trên chương trình “1C:KẾ TOÁN 8”.

- Tờ hướng dẫn cài đặt nhanh giúp người sử dụng có thể dễ dàng cài đặt chương trình nhanh chóng.

- Ngoài ra, trong bộ sản phẩm còn có Phiếu giảm giá khi mua phiên bản thương mại.

Xem thêm: 1С:Kế Toán 8 - phiên bản học tập

1C:Kế Toán 8 (mở rộng)

Phần mềm kế toán «1C:KẾ TOÁN 8» phiên bản mở rộng cho phép nhiều user cùng làm việc chung trên một dữ liệu, có tính mở và khả năng tùy chỉnh tự do. Trong phần mềm kế toán «1C:KẾ TOÁN 8» phiên bản mở rộng có cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các nút dữ liệu phân tán và tự động đồng bộ dữ liệu giữa các nút. Hình thức trao đổi dữ liệu giữa các nút có thể thông qua tệp hoặc qua FTP (qua Internet), sử dụng tệp trao đổi định dạng XML, nhờ đó mà cho phép thiết lập hệ thống kế toán có các kế toán viên làm việc tại các địa điểm khác nhauCơ chế trao đổi dữ liệu có thể được thực hiện tự động, thiết lập trao đổi theo lịch biểu hoặc trao đổi thủ công.