Smaller Default Larger

1С:Kế Toán 8 - phiên bản học tập

1C:Kế Toán 8 - phiên bản học tập được phát hành dành cho người sử dụng muốn tìm hiểu về giải pháp 1C:Kế Toán 8. Phiên bản này có đầy đủ các tính năng như phiên bản thương mại nhưng bị hạn chế một số quyền của người sử dụng.

Trọn bộ phiên bản học tập 1C:KẾ TOÁN 8 gồm:

- Bộ sản phẩm đóng gói "1С:KẾ TOÁN 8, phiên bản học tập" bao gồm đĩa chương trình và các tài liệu hướng dẫn đi kèm.

- Đĩa chương trình có chứa các tài liệu hướng dẫn dưới dạng video "Học nhanh 1C:KẾ TOÁN 8", video “Làm việc hiệu quả với chương trình 1C:DOANH NGHIỆP 8” và các tài liệu hướng dẫn dưới dạng điện tử dành cho người sử dụng.

- Tài liệu đi kèm bộ sản phẩm bao gồm các tài liệu phát hành dưới dạng sách. Các tài liệu này sẽ hướng dẫn chi tiết người sử dụng về các thao tác và quy trình làm việc trên chương trình “1C:KẾ TOÁN 8”.

- Tờ hướng dẫn cài đặt nhanh giúp người sử dụng có thể dễ dàng cài đặt chương trình nhanh chóng.

- Ngoài ra, trong bộ sản phẩm còn có Phiếu giảm giá khi mua phiên bản thương mại.

So với phiên bản thương mại thì phiên bản học tập có một số hạn chế như sau:

- Hạn chế số lượng dữ liệu trong các chứng từ, danh mục, hệ thống tài khoản, hệ thống đặc tính và các bảng đối tượng khác;

- Giới hạn số lượng bản ghi trong phần bảng và tập hợp bản ghi;

- Chỉ có thể một người sử dụng làm việc với cơ sở thông tin;

- Không hỗ trợ làm việc ở phương án Client-server;

- Không hỗ trợ làm việc cơ sở thông tin phân tán;

- Không hỗ trợ kết nối COM;

- Không có khả năng sử dụng mật khẩu và đăng nhập Windows đối với người sử dụng;

- In và lưu văn bản dạng bảng chỉ được hỗ trợ ở chế độ Bộ thiết kế;

- Không có khóa cứng hoặc khóa mềm bảo vệ;

- Tốc độ xử lý của chương trình bị giảm so với phiên bản thương mại;

- Không có chế độ nâng cấp đối với phiên bản học tập;

Chính sách giá dành cho phiên bản học tập:

- Phiên bản học tập được cung cấp miễn phí bộ cài đặt không bao gồm tài liệu

- Bộ sản phẩm phiên bản học tập bao gồm bộ cài đặt và tài liệu hướng dẫn sử dụng được cung cấp với giá 300.000 đồng/bộ sản phẩm

- Người sử dụng đã mua bộ sản phẩm phiên bản học tập khi mua phiên bản thương mại sẽ được giảm 300.000 đồng

- Dịch vụ hỗ trợ dành cho phiên bản học tập được áp dụng giống như các phiên bản khác của giải pháp “1C:Kế Toán 8”

Tải miễn phí