Smaller Default Larger

Tự động lập chứng từ trong 1C:Kế Toán 8

Như các bạn đã biết, một khi đã áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán thì công việc chủ yếu của người kế toán là nhập dữ liệu đầu vào của các chứng từ, còn lại các công việc tính toán, ghi sổ và lập các báo cáo kế toán phần mềm sẽ tự động thực hiện. Để tăng tốc độ nhập dữ liệu cho kế toán, phần mềm "1C:Kế Toán 8" cung cấp nhiều công cụ cho phép nhập dữ liệu một cách tự động, một trong số những công cụ đó là công cụ “Nhập trên cơ sở”.

 

Với phần mềm kế toán “1C:KẾ TOÁN 8”, nhờ công cụ này mà khi người sử dụng nhập dữ liệu vào một chứng từ thì đồng thời cũng có thể nhanh chóng hoàn thành việc nhập dữ liệu vào một loạt các chứng từ có liên quan khác. Khi đề cập đến công cụ “Nhập trên cơ sở” thì cũng cần phải nhắc đến tính năng đặc biệt khác của phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" đó là cho phép mở nhiều chứng từ, nhiều biểu mẫu cùng một lúc.

Để dễ hình dung, xin lấy ví dụ cụ thể trên chứng từ “Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ” đã được lập, ta nhấp vào nút “Nhập trên cơ sở” chương trình sẽ đưa ra 11 loại chứng từ khác nhau như: phiếu chi, ủy nhiệm chi, phiếu yêu cầu vật tư, … Điều đáng nói là từ 11 loại chứng từ liên quan sẽ được lập tự động với dữ liệu gần như là đầy đủ này, người sử dụng có thể in ra 21 bản in theo những chứng từ gốc khác nhau. Tại mỗi chứng từ trong số 11 chứng từ kể trên người dùng vẫn có thể tiếp tục tiến hành với nút “Nhập trên cơ sở” để tạo ra thêm một loạt những chứng từ có liên quan khác.

Chú ý rằng, với những chứng từ được mở ra từ công cụ “Nhập trên cơ sở”, người sử dụng vẫn có thể thay đổi các thông số nếu muốn.