Smaller Default Larger

BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

 

CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

(cập nhật ngày 01/01/2017)

 

Phần mềm kế toán Máy đầu tiên Máy tiếp theo
1C:Kế Toán 8 (học tập) Free - Tải về  
1C:Kế Toán 8 (căn bản) 4.000.000 3.000.000
1C:Kế Toán 8 (mở rộng) 6.000.000 4.000.000
     
Phần mềm quản lý bán hàng
Máy đầu tiên Máy tiếp theo
1C:Bán Lẻ 8 (căn bản) 4.000.000 2.000.000
1C:Bán Lẻ 8 (mở rộng) 6.000.000 4.000.000
     

Dịch vụ phần mềm:

  • Đào tạo/đào tạo lại (hướng dẫn sử dụng, tư vấn sử dụng): 1.000.000/2 buổi (2 giờ/buổi)
  • Hỗ trợ phần mềm (cập nhật phiên bản mới, tư vấn sử dụng): 1.500.000/năm/doanh nghiệp - 1.000.000/năm/cá nhân
  • Cho thuê tài khoản truyền dữ liệu: 1.000.000/năm

 

Chú ý:

  • Phần mềm và dịch vụ phần mềm không chịu thuế giá trị gia tăng
  • Phần mềm được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bán
  • Các giải pháp căn bản sử dụng khóa mềm, cấp phép bằng file, chỉ cho phép sử dụng trên máy tính đã được cấp phép, cho phép mở ra nhiều dữ liệu riêng biệt, phù hợp với mô hình kinh doanh cỡ nhỏ chỉ có một máy tính
  • Các giải pháp mở rộng sử dụng khóa cứng, cấp phép bằng thiết bị gắn ngoài giao diện usb, cho phép sử dụng được trên các máy tính khác nhau, cho phép mở ra nhiều dữ liệu riêng biệt, cho phép tạo dữ liệu phân tán và đồng bộ từ xa qua internet, phù hợp với mô hình kinh doanh cỡ vừa có nhiều máy tính phân tán hoặc tập trung

 

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

(cập nhật ngày 25/09/2014)

Đăng ký mới dành cho Dn mới thành lập      
Gói dịch vụ (tháng) 12    
Tặng thời gian sử dụng (tháng) 0    
Tổng thanh toán (đã bao gồm VAT) 693.000    
Tổng thời gian sử dụng (tháng) 12    
       
Đăng ký mới chữ ký số      
Gói dịch vụ (tháng) 12 24 36
Tặng thời gian sử dụng (tháng) 4 8 12
Tổng thanh toán (đã bao gồm VAT) 1.125.000 1.566.000 1.512.000
Tổng thời gian sử dụng (tháng) 16 32 48
       
Gia hạn chữ ký số      
Gói dịch vụ (tháng) 12 24 36
Tặng thời gian sử dụng (tháng) 4 8 12
Tổng thanh toán (đã bao gồm VAT) 630.000 1.071.000 1.197.000
Tổng thời gian sử dụng (tháng) 16  32  48 
       
Chuyển đổi chữ ký số từ nhà cung cấp khác      
Gói dịch vụ (tháng) 12 24 36
Tặng thời gian sử dụng (tháng) 09+03 12+06 12+06
Tổng thanh toán (đã bao gồm VAT) 1.125.000 1.071.000 1.512.000
Tổng thời gian sử dụng (tháng) 21+03 36+06 48+06

 

Liên hệ: 058.3502065 / 0934.777790