Smaller Default Larger

Các cơ chế trao đổi dữ liệu giữa 1C:Kế Toán 8 và 1C:Bán Lẻ 8

Từ phiên bản 1C:Kế Toán 8 (2.0.1.2) và 1C:Bán Lẻ 8 (1.0.6.4), các giải pháp đã được bổ sung tính năng để có thể trao đổi dữ liệu giữa 2 hệ thống chương trình. Có 2 cơ chế để trao đổi:

- Trao đổi khi có kết nối trực tiếp giữa các cơ sở thông tin.

- Trao đổi gián tiếp thông qua tệp, FTP hoặc E-mail.

 

Trao đổi khi có kết nối trực tiếp giữa các cơ sở thông tin

Trong giải pháp ứng dụng 1C:BÁN LẺ có thể kết nối trực tiếp tới cơ sở thông tin 1C:KẾ TOÁN ở nhiều phương án sử dụng như: Phương án File-server, phương án Client-server thông qua COM-connection, tùy thuộc vào quy mô và đặc thù của từng doanh nghiệp mà chúng ta sẽ thiết lập các phương án làm việc khác nhau.

Đối với phướng án File-Server, chúng ta chỉ cần chỉ ra đường dẫn tới thư mục chứa cơ sở thông tin kế toán (cơ sở thông tin đích) trên máy này hoặc trên mạng nội bộ. Khi cơ sở thông tin nguồn đã kết nối thành công tới cơ sở thông tin đích, nhờ cơ chế COM-connection dữ liệu được kết xuất từ cơ sở thông tin nguồn sẽ được kết nhập trực tiếp và cơ sở thông tin đích. Đối với phương án này các cơ sở thông tin được kết nối trực tiếp trong mạng nội bộ, đạt tốc độ nhanh, hiệu suất cao và người sử dụng dễ dàng thiết lập hệ thống. Đối với một giải pháp, khi có rất nhiều người sử dụng đồng thời cùng lúc, chúng ta có thể chuyển lên phương án làm việc Client-server.

Đối với phương án Client-server, dữ liệu của cơ sở thông tin đích được lưu trữ và quản lý bởi các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, máy Server 1C:DOANH NGHIỆP là trung tâm xử lý dữ liệu. Đối với phương án này nếu hệ thống có nhiều người cùng kết nối đồng thời và khối lượng thống tin cần xử lý lớn thì hiệu suất hoạt động của hệ thống càng cao. Chúng ta chỉ cần chỉ ra máy Server 1C:DOANH NGHIỆP và cơ sở thông tin cần kết nối.

Để bảo đảm tính an toàn và bảo mật thông tin trong quá trình kết nối và truyền dữ liệu, trên nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP có cơ chế phân quyền bảo mật tới từng người sử dụng và tới từng đối tượng cấu hình của giải pháp. Việc phân quyền này giúp cho công việc của những người sử dụng hệ thống không ảnh hưởng tới nhau và không ảnh hưởng tới hiệu suất của hệ thống.

Để kết nối được với cơ sở thông tin đích, người sử dụng cần phải có quyền quản trị trong hệ thống.

 

Trao đổi gián tiếp thông qua tệp, FTP hoặc E-mail

Tùy thuộc vào quy mô hoạt động và đặc thù của từng doanh nghiệp mà chúng ta thiết lập các mô hình ứng dung các giải pháp 1C khác nhau. Trong nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP, có hỗ trợ việc thiết lập cơ sở thông tin phân tán, trong các giải pháp ứng dụng đã hỗ trợ sẵn phương án trên. Khi người dùng muốn chuyển đổi giữa các giải pháp chúng ta không cần viết thêm lệnh hay sửa đổi cấu hình của ứng dụng.

Trong trường hợp các cơ sở thông tin được lưu trữ trên mạng nội bộ chúng ta có thể trao đổi dữ liệu giữa các giải pháp thông qua tệp trung gian.

Trong trường hợp doanh nghiệp có hệ thống 1C:KẾ TOÁN 8 và 1C:BÁN LẺ 8ở các văn phòng có vị trí địa lý khác nhau, có thể sử dụng cơ chế trao đổi dữ liệu qua FTP. Cơ chế này giúp cho doanh nghiệp quản lý được dữ liệu ở các chi nhánh hay các cửa hàng chuyển về với tốc độ nhanh, độ chính xác và bảo mật thông tin cao.

Ngoài các cơ chế trao đổi trên, trong các giải pháp của 1C cũng có cơ chế truyền và gửi tệp qua E-mail. Chúng ta có thể gửi tệp kết xuất này tới E-mail của người nhận, sau đó có thể kết nhập chúng vào chương trình.

Với việc bổ sung thêm các cơ chế trao đổi dữ liệu giữa 1C:KẾ TOÁN 8 và 1C:Bán lẻ 8, có thể trao đổi thông tin thông suốt giữa 2 hệ thống Front-office (1C:Bán lẻ 8) và Back-office (1C:KẾ TOÁN 8) một cách thuận tiện và đơn giản, kết quả là tạo ra một không gian thông tin thống nhất dành cho doanh nghiệp.