Smaller Default Larger

1C "Đám mây"

1C "đám mây" là tên gọi chung cho nhóm các giải pháp quản trị doanh nghiệp xây dựng trên nền tảng "1C:DOANH NGHIỆP 8" được ứng dụng công nghệ "điện toán đám mây". 1C "đám mây" đã có đầy đủ tính năng sẵn sàng để sử dụng ngay và không yêu cầu cài đặt các giải pháp ứng dụng trên Server điều khiển hoặc trên máy tính cá nhân của người sử dụng. Công nghệ "điện thoán đám mây" cho phép bạn làm việc với các phần mềm của nhóm 1C "đám mây" thông qua internet. Do đó tốc độ xử lý dữ liệu, các thao tác với giải pháp ứng dụng sẽ phụ thuộc vào tốc độ đường truyền internet của bạn.

Bên cạnh việc lưu trữ dữ liệu của khách hàng tại trung tâm dữ liệu (Data Center) đạt tiêu chuẩn quốc tế mức 3 (3rd tiers), đảm bảo độ tin cậy 99,982%, các phần mềm 1C:DOANH NGHIỆP 8 có cơ sở hạ tầng gồm có các cơ chế và công nghệ như: kết nối bảo mật qua Internet (HTTPS), cơ chế bảo mật Kerberos, đạt tính ổn định và quy mô khi áp dụng cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP 8 (Cluster-Server), cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy ...

1C "Đám mây" đáp ứng nhu cầu làm việc tại nhiều vị trí, triển khai nhanh không cần cài đặt, làm việc trên mọi thiết bị di động. Dịch vụ 1C "Đám mây" sẽ được cung cấp đến quý khách hàng trong một ngày gần đây.