Smaller Default Larger

Công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing)

Điện toán đám mây 1C:DOANH NGHIỆP bảo đảm để làm việc thuận tiện ở khắp mọi nơi với các giải pháp ứng dụng trên các thiết bị Client khác nhau với những hệ điều hành khác nhau.

Khi đó, khách hàng có thể sử dụng thiết bị có công suất tính toán nhỏ, thiết bị di động. Khách hàng hoàn toàn có thể không cần cài đặt phần mềm 1C:DOANH NGHIỆP cho thiết bị của mình hoặc có thể cài đặt ứng dụng Client mỏng, không đòi hỏi tài nguyên lớn.

Tất cả những tính toán căn bản, lô-gíc ứng dụng đều được thực thi trong cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP 8, bảo đảm tính quy mô, ổn định, cân bằng động mức tải và giao tiếp với hệ quản trị CSDL, lưu trữ dữ liệu cho các giải pháp ứng dụng. Khi cần, cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP 8 có thể tăng cường cơ sở hạ tầng dịch vụ, cho phép cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sử dụng phần mềm như là một dịch vụ, ghi nhận việc sử dụng những dịch vụ này, thực hiện quản trị tổng thể dịch vụ…

Thuật ngữ "đám mây" được sử dụng để diễn giải công nghệ này như là một ẩn dụ. Nó dựa trên cơ sở sau: Internet được hiển thị trên sơ đồ máy tính dưới dạng đám mây, cơ sở hạ tầng phức tạp và tất cả chi tiết kỹ thuật được ẩn đối với khách hàng. Trong 1C:DOANH NGHIỆP, cơ sở hạ tầng tương tự gồm có các cơ chế và công nghệ sau:

 • khả năng kết nối với cơ sở thông tin theo giao thức HTTP (HTTPS), nhờ đó khách hàng có thể làm việc qua Internet từ bất kỳ nơi nào trên trái đất;
 • có chế độ Web client, do đó không cần cài đặt trước trên máy tính của người sử dụng. Nhờ đó khách hàng có thể làm việc từ máy tính không được chuẩn bị trước cài đặt phần mềm hoặc từ các thiết bị di động;
 • tính ổn định và tính quy mô của cụm Server 1C:DOANH NGHIỆP 8, nhờ đó 1C:DOANH NGHIỆP có thể phục vụ số lượng lớn khách hàng làm việc đồng thời;
 • có cơ chế chia tách dữ liệu, nhờ đó các giải pháp ứng dụng có thể làm việc trong kiến trúc Multitenancy, khi mà chỉ cần một bản sao duy nhất của đối tượng ứng dụng chạy trên Server, phục vụ nhiều khách hàng hoặc doanh nghiệp;
 • có cơ sở hạ tầng dịch vụ, cho phép triển khai ứng dụng 1C:DOANH NGHIỆP theo mô hình SaaS, khi mà nhà cung cấp tự phát triển và tự quản lý giải pháp ứng dụng, cho phép người dùng truy cập qua Internet. Mô hình kinh doanh như vậy giúp người dùng không mất những chi phí có liên quan đến việc cài đặt, cập nhật và bảo trì thiết bị và phần mềm; người dùng chỉ trả tiền cho việc sử dụng dịch vụ.

Có thể chia làm bốn kịch bản chính sử dụng công nghệ điện toán đám mây 1C:DOANH NGHIỆP:

Đám mây trong doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp riêng lẻ, công nghệ điện toán đám mây có thể được sử dụng để nhân viên có thể kết nối với cơ sở thông tin từ các điểm khác nhau, thậm chí từ những nơi mà trên máy tính chưa cài đặt 1C:DOANH NGHIỆP. Việc này đặc biệt hữu ích đối với lãnh đạo khi mà họ phải di chuyển giữa các văn phòng và cần thông tin hiện thời về bộ phận của mình. Việc này thuận tiện cho người quản lý, bởi vì họ có thể nhận được những báo cáo cần thiết ở địa điểm bất kỳ, tại điểm bán hàng hoặc ở chỗ nhà cung cấp.

Người dùng không phải là nhân viên cũng có thể kết nối tới đám mây được triển khai trong doanh nghiệp. Ví dụ như: nhà cung cấp, khách hàng, nhà thầu… kết nối tới đám mây để nhận được báo cáo bán hàng hoặc hàng tồn trong kho.

Ưu điểm công nghệ điện toán đám mây trong doanh nghiệp:

 • nhân viên có thể sử dụng máy tính mà không có công suất tính toán lớn,
 • nhân viên dễ dàng di chuyển trong doanh nghiệp và giữa các văn phòng,
 • dễ dàng kết nối Client ngoài mà không cần cài đặt phần mềm.

Đám mây trong tập đoàn

Trong tập đoàn gồm nhiều công ty, công nghệ điện toán đám mây giúp giảm chi phí bảo trì các giải pháp ứng dụng giống nhau. Ví dụ, trong từng công ty nằm trong tập đoàn có tiến hành kế toán doanh nghiệp bằng chương trình 1С:KẾ TOÁN. Khi đó, thay vì trong từng công ty triển khai và bảo trì cơ sở thông tin 1C:KẾ TOÁN riêng thì có thể triển khai giải pháp này một lần, ví dụ như tại văn phòng trung tâm, và sử dụng ở chế độ chia tách dữ liệu.

Do đó, từng công ty sẽ làm việc trong vùng dữ liệu độc lập của riêng mình, còn tùy chỉnh, cập nhật, thực hiện sao lưu dự phòng… các thao tác quản trị cần thiết đối với một, chứ không phải đối với nhiều cơ sở thông tin.

Ưu điểm công nghệ điện toán đám mây trong tập đoàn:

 • giảm chi phí cho việc quản trị các giải pháp ứng dụng giống nhau,
 • cập nhật nhanh chóng và đồng loạt giải pháp ứng dụng cho tất cả các công ty.

Đám mây dành cho khách hàng

Việc sử dụng công nghệ điện toán đám mây làm đơn giản hóa công việc trong các trường hợp khi mà người dùng tiềm năng giải pháp ứng dụng không trong cùng mạng cục bộ (LAN), có các thiết bị không đồng nhất và không bắt buộc phải trang bị theo bất kỳ khuyến nghị về thành phần của phần cứng và phần mềm nào.

Ví dụ, việc tự động hóa cho công ty dịch vụ công cộng, có thể cho phép tất cả cư dân trong khu dân cư làm việc với phần mềm qua Internet, đồng thời chỉ sử dụng một trình duyệt Internet. Khi đó, trong nhiều trường hợp không cần thay đổi thiết bị hoặc cài đặt phần mềm bổ sung. Web client làm việc dưới sự điều khiển của tất cả các trình duyệt thông dụng trên các hệ điều hành Windows và Linux, trên thiết bị di động iPad.

Ưu điểm công nghệ điện toán đám mây đối với khách hàng:

 • đơn giản và thuận tiện kết nối với chương trình,
 • tính cơ động, khả năng sử dụng chương trình từ các địa điểm khác nhau (tại nhà, tại nơi làm việc…).

Làm việc theo mô hình dịch vụ điện toán đám mây

Công nghệ điện toán đám mây tương tác đầy đủ nhất khi làm việc với các giải pháp ứng dụng được tổ chức theo mô hình dịch vụ điện toán đám mây. Mô hình dịch vụ điện toán đám mây được hiểu là người dùng không cần phải mua các giải pháp ứng dụng. Họ chỉ trả tiền cho việc sử dụng giải pháp ứng dụng qua Internet. Còn giải pháp ứng dụng được cài đặt, làm việc và bảo trì ở nơi nhà cung cấp dịch vụ bằng các thiết bị của nhà cung cấp.

Nhà cung cấp bảo đảm các giải pháp ứng dụng chạy liên tục suốt ngày đêm, cập nhật kịp thời, tạo các bản sao lưu dự phòng và bảo mật dữ liệu được lưu. Để tiến hành kế toán trong chương trình này hoặc chương trình khác của 1C:DOANH NGHIỆP, người dùng trả cho nhà cung cấp một số khối lượng dịch vụ mà họ dự định sử dụng bằng trình duyệt được kết nối tới chương trình cần thiết và tiến hành kế toán trên đó.

Mô hình kinh doanh như vậy giúp người dùng không mất những chi phí có liên quan đến việc cài đặt, cập nhật và bảo trì thiết bị và phần mềm. Tất cả những nhiệm vụ trên sẽ do nhà cung cấp dịch vụ đảm nhiệm, đồng thời chỉ cung cấp cho người dùng dịch vụ sử dụng chương trình như là một dịch vụ.

Mỗi chương trình được cung cấp theo mô hình dịch vụ điện toán đám mây, làm việc ở chế độ chia tách dữ liệu. Mỗi thuê bao (pháp nhân hoặc cá nhân) kết nối với dịch vụ có thể có nhiều khách hàng cá nhân (ví dụ như: người lao động trong doanh nghiệp). Mỗi thuê bao có thể làm việc ngay với nhiều chương trình. Do đó, trong chương trình cụ thể đối với từng thuê bao có tách riêng vùng dữ liệu độc lập mà khách hàng của thuê bao đó làm việc với vùng dữ liệu này.

Đối với một thuê bao, tất cả mọi thứ có vẻ như là chỉ có khách hàng của thuê bao làm việc với chương trình. Đối với nhà cung cấp dịch vụ, tất cả các thuê bao làm việc với chương trình chỉ truy cập tới một cơ sở thông tin duy nhất. Có nghĩa là bản sao duy nhất của chương trình được chạy ở nhà cung cấp, phục vụ tất cả các thuê bao. Như vậy, ví dụ như, cập nhật chương trình nhà cung cấp thực hiện nhanh chóng và đồng loạt cho tất cả các thuê bao.

Ưu điểm làm việc theo mô hình dịch vụ điện toán đám mây:

 • người dùng không mất chi phí cài đặt, cập nhật và bảo trì thiết bị và phần mềm,
 • người dùng được tự do lựa chọn thời gian và địa điểm làm việc với chương trình, bởi vì, nhà cung cấp bảo đảm chương trình làm việc suốt ngày đêm qua Internet,
 • bảo đảm làm việc ổn định trên phiên bản mới nhất của chương trình, tương ứng với những thay đổi mới nhất của luật pháp.

 

Tìm hiểu thêm:

Wikipedia - Điện toán đám mây 
Wikipedia - Multitenancy 
Wikipedia - SaaS