Smaller Default Larger

Nền tảng 1C:Doanh Nghiệp 8

Nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP 8 ra đời trên cơ sở 6 năm kinh nghiệm sử dụng hệ thống chương trình 1C:DOANH NGHIỆP 7.7. Mặc dù đã có sự thay đổi lớn nhưng phiên bản 8 vẫn giữ lại và kế thừa ‎ý tưởng của phiên bản trước. 1C:DOANH NGHIỆP được định hướng để giải quyết các vấn đề tự động hóa kế toán và quản l‎ý doanh nghiệp. Việc sử dụng các đối tượng ứng dụng cho phép người lập trình có thể giải quyết một loạt các vấn đề về kế toán kho, kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị, hạch toán tiền lương, phân tích dữ liệu và quản trị.


1C:DOANH NGHIỆP có thiết kế giao diện hiện đại và tạo sự thỏa mái cho người sử dụng khi làm việc với hệ thống trong thời gian dài. Hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 là hệ thống mở, có khả năng tích hợp với bất kỳ phần mềm và thiết bị ngoài nào trên nền tảng tiêu chuẩn. Trong hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 có đầy đủ bộ công cụ, nhờ đó có thể:

  • tạo lập, xử lý và trao đổi dữ liệu có các định dạng khác nhau;
  • truy cập tới tất cả các đối tượng thuộc hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 được thực thi bằng các tính năng của hệ thống;
  • hỗ trợ các giao thức trao đổi khác nhau;
  • hỗ trợ chuẩn tương tác với các phân hệ khác;
  • tạo giải pháp riêng qua internet.

Hệ thống phân quyền truy cập chỉ cho phép người sử dụng truy cập vào những dữ liệu mà họ cần để thực hiện các chức năng đã được quy định trong giải pháp ứng dụng.

Tất cả nội dung cấu hình và cơ sở dữ liệu được lưu dưới định dạng UNICODE. Điều đó có nghĩa là, bất kỳ thông tin nào bằng văn bản cũng có thể mở cùng một lúc các k‎ý tự của các ngôn ngữ khác nhau.

Trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP 8 có thể xây dựng giải pháp ứng dụng nhiều ngôn ngữ, người phát triển giải pháp có thể xây dựng ngay cấu hình bằng một số ngôn ngữ, còn người sử dụng có thể chọn ngôn ngữ của mình khi sử dụng.

1C:DOANH NGHIỆP 8 có thiết kế giao diện hiện đại bảo đảm dễ dàng sử dụng đối với người mới bắt đầu và giúp làm việc với tốc độ cao đối với người sử dụng có kinh nghiệm.

Người quản trị giải pháp ứng dụng có những công cụ mạnh để quản lý công việc của người sử dụng và kiểm tra những thao tác mà người sử dụng đã thực hiện. Đồng thời hệ thống có những cơ chế đa năng để cập nhật giải pháp ứng dụng mới bằng việc sử dụng các giao thức trao đổi dữ liệu khác nhau, trong đó có việc trao đổi dữ liệu qua Internet.

Kinh nghiệm triển khai các giải pháp ứng dụng trên nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 đã chứng minh hệ thống cho phép giải quyết các vấn đề có mức độ phức tạp khác nhau, từ việc tự động hóa một nơi làm việc cho đến việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu có quy mô cả tập đoàn.