Smaller Default Larger

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP THANH HÀ

Địa chỉ: 38/7B1 Lê Hồng Phong, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3502065 - 0934 777790

Lĩnh vực hoạt động:

- Cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, phần mềm quản trị khách hàng

- Cung cấp chữ ký số (chữ ký điện tử)