Smaller Default Larger

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 1C

Địa chỉ: 190/33 Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3502065 - 0905 062806

Lĩnh vực hoạt động:

- Cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, phần mềm quản trị khách hàng

- Cung cấp chữ ký số (chữ ký điện tử)