Smaller Default Larger

1C:Cửa Hàng Điện Máy 8


Phần mềm "1C:CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY" là giải pháp dùng để thực hiện các quy trình nghiệp vụ trong cửa hàng điện máy theo từng cửa hàng đơn lẻ hoặc một chuỗi nhiều cửa hàng.

Những tính năng chính của phần mềm:

 • tiếp nhận hàng hóa từ đối tác vào kho của cửa hàng;
 • giao hàng và cung cấp dịch vụ cho đối tác;
 • điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng, giữa các kho;
 • tạo trước hoặc tạo ngay và bán các bộ sản phẩm trong khi bán hàng;
 • nhận hàng bán bị trả lại;
 • kiểm kê hàng hóa trong kho;
 • lập phiếu thu, phiếu chi trực tiếp tại cửa hàng;
 • chuyển tiền nội bộ giữa các cửa hàng, quầy thu ngân;
 • tiếp nhận đặt hàng và giao hàng theo đơn đặt hàng;
 • bàn giao hàng hóa cho bộ phận giao hàng, bao gồm cả giao hàng theo đơn đặt hàng;
 • lập hóa đơn bán hàng, khi hết phiên làm việc của quầy thu ngân thì lập bảng kê tổng hợp bao gồm cả hàng hóa bị trả lại;
 • hỗ trợ thiết bị bán hàng: máy quét mã vạch, màn hình khách hàng, hệ thống thẻ thanh toán, thiết bị đọc thẻ từ.

Trong phần mềm "1C:CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY" có cơ chế ghi nhận số sê-ri hàng hóa trong các chứng từ tiếp nhận, giao hàng và chứng từ kho. Trong trường hợp hàng hóa đòi hỏi phải khai báo số sê-ri để theo dõi thì có thể tùy chỉnh để bắt buộc phải chỉ ra số sê-ri trong các chứng từ.

Nếu cho phép bán hàng đổi sản phẩm cũ lấy sản phẩm mới bù thêm tiền thì trong chương trình có cơ chế chuyên dụng Trade-in. Quy trình này được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu cần thực hiện việc định giá và tiếp nhận hàng hóa cũ, giai đoạn hai thực hiện bán hàng hóa mới. Khi giao hàng, để trả tiền, người thu ngân chỉ cần chỉ ra chứng từ tiếp nhận hàng cũ, khách hàng sẽ trả phần tiền bù thêm bằng bất kỳ phương thức nào thuận tiện.

Khi bán buôn hoặc bán lẻ, phần mềm cho phép lập phiếu bảo hành cho các mặt hàng được bán và in phiếu bảo hành, kể cả mẫu riêng theo yêu cầu.

Trong phần mềm có cơ chế kế toán sửa chữa hàng hóa, kiểm soát hàng hóa đã tiếp nhận vào sửa chữa và chuyển cho trung tâm bảo hành.

Phần mềm "1C:CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY" cho phép từ nút dữ liệu chính có thể quản trị người sử dụng tại các nút dữ liệu ở xa. Tại nút chính, người quản trị có thể tạo, sửa, chỉ định vai trò, hủy mật khẩu của người sử dụng nút dữ liệu ở xa.