Smaller Default Larger

Phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8"

Phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8" dùng để ứng dụng cho công tác kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế. Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ «1C:Doanh Nghiệp 8», phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại hoặc cung cấp dịch vụ…

Phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8" giải quyết hầu hết tất cả các nhiệm vụ đặt ra đối với bộ phận kế toán trong doanh nghiệp, có sẵn tính năng tích hợp với các giải pháp ứng dụng "1C:Quản Lý Thương Mại" và "1C:Quản Trị Nhân Sự & Tiền Lương" thuộc hệ thống «1C:Doanh Nghiệp 8».

Phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8", có thể tiến hành kế toán quản trị và kế toán thuế cho nhiều doanh nghiệp (pháp nhân) trong các cơ sở dữ liệu riêng biệt hoặc trong cùng một cơ sở dữ liệu duy nhất, rất thuận lợi trong trường hợp khi hoạt động của các doanh nghiệp đó có liên quan với nhau (ví dụ trong cùng một tập đoàn). Khi đó, các doanh nghiệp độc lập nhưng lại có thể sử dụng chung các danh mục hàng hóa, kho bãi, khách hàng và đối tác, nhân sự… trong khi các báo cáo được lập riêng biệt cho từng doanh nghiệp. Nhờ tính năng này mà phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8" có thể được ứng dụng trong những doanh nghiệp nhỏ hoặc trong cả những tập đoàn lớn với cơ cấu tổ chức phức tạp.

Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu và thành phẩm theo các phương pháp đánh giá hàng tồn kho: bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước (FIFO) và nhập sau xuất trước (LIFO). Khi áp dụng cách đánh giá hàng tồn kho theo phương pháp FIFO và LIFO, trên các tài khoản hàng tồn kho có cho phép tiến hành kế toán theo lô. Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho có thể sử dụng một cách độc lập cho từng doanh nghiệp.

Ở kho hàng hóa có thể tiến hành kế toán theo "Số lượng" hoặc "Số lượng – Giá trị". Trong trường hợp đầu tiên, việc đánh giá giá trị hàng hóa và nguyên vật liệu dùng cho kế toán doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào việc hàng hóa được nhận từ kho nào. Tính năng kế toán theo nơi cất giữ hàng hóa có thể được ngắt bỏ nếu như không cần thiết.

Trong phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8", các số liệu khi kiểm kê được ghi nhận lại và tự động so sánh với các số liệu kế toán. Trên cơ sở kiểm kê, sẽ tự động phát hiện ra số lượng thừa hoặc thiếu hàng trong kho.

Tự động hóa quy trình nhập mua và tiêu thụ hàng hóa dịch vụ. Trong khi lập chứng từ bán hàng có cho phép lập hóa đơn GTGT. Đối với kinh doanh bán lẻ có cho phép lập bảng kê bán lẻ trước khi lập hóa đơn GTGT cho bảng kê bán lẻ đó. Tự động định khoản các trường hợp nhận hàng hóa trả lại từ người mua và trả lại hàng cho người bán.


Tự động hạch toán các giao dịch đối với các hàng hóa nhận bán hộ cũng như đối với hàng hóa đem ký gửi. Khi lập các bảng kê và báo cáo cho người ký gửi và người nhận ký gửi, hệ thống sẽ tự động tính và trừ lại khoản hoa hồng hợp đồng ký gửi.

Tự động hạch toán kế toán đối với bao bì sử dụng nhiều lần.

Tự động hạch toán TSCĐ hữu hình và vô hình theo trình tự quy định. Tự động hóa các thao tác mua sắm tài sản, tiếp nhận tài sản, hạch toán và trích khấu hao, sửa chữa lớn, chuyển giao quyền sử dụng và thanh lý tài sản. Có thể phân bổ chi phí khấu hao theo nhiều tài khoản hoặc theo nhiều đối tượng cần trích khấu hao. Có thể sử dụng lịch biểu khấu hao đối với trường hợp TSCĐ sử dụng theo mùa vụ.

Phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8" tự động tính toán tiền lương cho nhân viên, hạch toán các khoản thu chi ứng trước khi trả lương, tự động tính thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương.

Tự động hạch toán các bút toán cuối kỳ bao gồm: đóng các tài khoản trung gian, ghi giảm chi phí trả trước, trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí gián tiếp và xác định kết quả kinh doanh. 

Phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8" có thể tự động kiểm tra phiên bản cập nhật và tự động cài đặt cập nhật.

Phần mềm "1C:Kế Toán 8" hiện có 2 giải pháp:

- 1C:Kế Toán 8 (căn bản)

- 1C:Kế Toán 8 (mở rộng)

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP THANH HÀ

Địa chỉ: 38/7B1 Lê Hồng Phong, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3502065 - 0934777790

Lĩnh vực hoạt động:

- Cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, phần mềm quản trị khách hàng

- Cung cấp chữ ký số (chữ ký điện tử)